Leidraad bij de aanleg van de tuin is het plan van aanpak. Daarin staan alle werkzaamheden die nodig zijn alsmede de volgorde waarin deze moeten worden uitgevoerd:

  • we beginnen met het uitzetten van het tuinontwerp in de praktijk;
  • vervolgens worden bestaande elementen en beplanting geheel of gedeeltelijk verwijderd en afgevoerd of tijdelijk opgeslagen voor hergebruik;
  • daarna begint het grondwerk zoals afgraven, ophogen, aanvoeren van goede tuinaarde en compost;
  • dan volgt de aanleg van bijvoorbeeld bestrating, vijver, pergola, erfscheiding etc.;
  • de laatste stap van de aanleg is altijd het aanbrengen van de nieuwe beplanting (bomen, struiken en vaste planten) en/of zaaien van wilde bloemen zaden.

Voor een overzicht van een aantal tuinen die door mij zijn aangelegd en elementen daarin: zie het fotoboek

Aanleg van een rond gestraat terras van gebakken klinkertjes

Aanleg vijver met natuurlijke rubberfolie i.p.v. PVC